ข่าวเด่น : การประชุม ACM News

ข่าวเด่น : การประชุม ACM

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อุปทูต ณ กรุงมาดริดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ซึ่งนาย Akmal Che Mustafa เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสเปน เป็นประธาน เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในสเปน โดยเฉพาะกิจกรรมบนโลกออนไลน์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนและสเปน