ข่าวเด่น News

ข่าวเด่น

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับผู้แทน Global Summit of Women Spain
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับผู้แทน Global Summit of Women Spain
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับผู้แทน Global Summit of Women Spain เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับคณะผู้แทนสเปนที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2020 (Global Summit of Women 2020) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบาทของสตรีและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีทั่วโลก โดยคาดว่า จะมีผู้แทนจากทั่วโลก เข้าร่วมงานนี้ ประมาณ 1,000 คน
  15 ม.ค. 2563
 • ผู้บริหารท่าเรือบาร์เซโลนาเข้าพบหารือกับอุปทูตและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด
  ผู้บริหารท่าเรือบาร์เซโลนาเข้าพบหารือกับอุปทูตและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารท่าเรือบาร์เซโลนาเข้าพบหารือกับอุปทูตและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด เกี่ยวกับการจัดคณะจากภาคเอกชนสเปนเยือนประเทศไทยในปี 2563 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างกัน
  23 ธ.ค. 2562
 • กิจกรรม ASEAN Talk ในหัวข้อ "ASEAN-EU Partnership: Promoting Connectivity for Sustainability"
  กิจกรรม ASEAN Talk ในหัวข้อ "ASEAN-EU Partnership: Promoting Connectivity for Sustainability"
  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ร่วมกับ Elcano Royal Institute ของสเปนจัดกิจกรรม ASEAN Talk ในหัวข้อ "ASEAN-EU Partnership: Promoting Connectivity for Sustainability" ที่โรงแรม Hyatt Regency Hesperia Madrid โดยได้เชิญนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์ปาฐก ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2562 ที่ประเทศสเปน
  กิจกรรม ASEAN Talk ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปน รวมถึงเผยแพร่ผลสำเร็จของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
  18 ธ.ค. 2562
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14 ณ กรุงมาดริด
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14 ณ กรุงมาดริด
  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ เอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2562 ที่ประเทศสเปน
  ระหว่างการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบพหุภาคีนิยมระหว่างเอเชียกับยุโรป ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรปในปีนี้ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมการพบหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรปหลายประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
  18 ธ.ค. 2562
 • กระทรวงวัฒนธรรมนำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ “ปีวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019” ณ กรุงมาดริด
  กระทรวงวัฒนธรรมนำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ “ปีวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019” ณ กรุงมาดริด
  กระทรวงวัฒนธรรมนำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ “ปีวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019” ในรูปแบบดิจิตอล ไปจัดแสดงที่ Casa Asia กรุงมาดริด ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2562 โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEM Cultural Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นที่กรุงมาดริด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของชาติสมาชิก
  18 ธ.ค. 2562
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนจากชาติสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนจากชาติสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM)
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนจากชาติสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ที่เข้าร่วมโครงการ Model ASEM ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป จัดโดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation) โดยในปีนี้ มีผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายกฤษฏ์วรรธน์ ฟักสวัสดิ์ และนางสาวพิรญาน์ พงษ์พานิช
  ในโอกาสนี้ นางสาวเนตรนภา คงศรี อุปทูต ณ กรุงมาดริด ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้แทนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตและด้านการต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสเปนของสถานเอกอัครราชทูตฯ
  18 ธ.ค. 2562
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ซึ่งเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP25) ที่กรุงมาดริด ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในส่วนของประเทศไทย
  18 ธ.ค. 2562
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้แทนศูนย์ TCELS และ CDTI
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้แทนศูนย์ TCELS และ CDTI
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กับศูนย์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Center for Industrial and Technological Development – CDTI) ของสเปน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือตั้งแต่เมื่อปี 2559 และได้มีโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยเน้นด้านการสาธารณสุข สำหรับในการเยือนสเปนครั้งนี้ ผู้แทน TCELS จะได้พบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำในคลัสเตอร์ด้านการสาธารณสุขของสเปนที่เมืองกรานาดา ทางตอนใต้ของสเปน เพื่อขยายฐานความร่วมมือไปสู่สาขาอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
  3 ธ.ค. 2562
 • The 5th Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2020
  The 5th Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2020
  งาน GRTE เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยางและยางล้อรถยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยางจากทั่วโลก และการนำเสนองานวิจัยด้านยาง รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง โดยผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจาก 45 ประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grte-expo.com/marketing.php
  3 ธ.ค. 2562
 • คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน IBTM World 2019 และ Smart City Expo World Congress 2019 ที่นครบาร์เซโลนา
  คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน IBTM World 2019 และ Smart City Expo World Congress 2019 ที่นครบาร์เซโลนา
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุข พร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งเดินทางเข้าร่วมงาน IBTM World 2019 และนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางเข้าร่วมงาน Smart City Expo World Congress 2019 ที่นครบาร์เซโลนา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562
  21 พ.ย. 2562
 • ผู้แทน สอท. เข้าร่วมงานสัมมนาและฝึกซ้อมมวยไทยในสเปน
  ผู้แทน สอท. เข้าร่วมงานสัมมนาและฝึกซ้อมมวยไทยในสเปน
  เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2562 ผู้แทน สอท. เข้าร่วมงานสัมมนาและฝึกซ้อมมวยไทยแก่ผู้สนใจชาวสเปน “Bangrajan Event” ณ Gimnasio Madrid Box กรุงมาดริด โดยมีนักมวยชาวไทย นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำจร เป็นผู้นำฝึกซ้อม กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจมวยไทยในสเปนและจากประเทศอื่น ๆ ในยุโรปเข้าร่วมประมาณ 100 คน ทั้งนี้ นำศักดิ์น้อยเป็นนักมวยชาวไทยที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในสเปน โดยเป็นนักมวยที่ถือว่ามีรูปแบบการรำไหว้ครูที่สวยงามที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย
  22 ต.ค. 2562
 • อุปทูต ณ กรุงมาดริดพบหารือคณะผู้สนับสนุนมวยไทยในสเปน
  อุปทูต ณ กรุงมาดริดพบหารือคณะผู้สนับสนุนมวยไทยในสเปน
  เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 อุปทูต ณ กรุงมาดริดพบหารือกับกับคณะผู้สนับสนุนมวยไทยในสเปน ซึ่งได้เชิญ “นำศักดิ์น้อย ยุทธการกำธร” นักมวยชาวไทย มาฝึกซ้อมมวยไทยให้แก่ผู้สนใจชาวสเปน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางสร้างกระแสนิยมมวยไทยและการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแท้ในสเปน ภายหลังการพบหารือ อุปทูตฯ ได้เลี้ยงอาหารไทยแก่คณะด้วย
  ในรอบ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มวยไทยได้รับความนิยมสูงในสเปน โดยในกรุงมาดริดมีสถานที่สอนหรือฝึกซ้อมมวยไทยกว่า 30 แห่ง และมีผู้สนใจชาวสเปนเดินทางไปเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  22 ต.ค. 2562
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดกิจกรรมเน่ื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดกิจกรรมเน่ื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยประจำกรุงมาดริด และชุมชนไทยในสเปนพร้อมครอบครัวร่วมงาน 58 คน โดยอุปทูต ณ กรุงมาดริดได้วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึก รวมทั้งได้นำผู้เข้าร่วมงานถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  ในโอกาสเดียวกัน ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่ง สอท. ได้นิมนต์มาในโอกาสดังกล่าว ทั้งนี้ พระภิกษุสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรม
  11 ต.ค. 2562
 • Halal & Muslim Friendly Tourism Workshops
  Halal & Muslim Friendly Tourism Workshops
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา การท่องเที่ยวฮาลาลนานาชาติ สมาคมการท่องเที่ยวยุโรป ได้จัดงาน “Halal & Muslim Friendly Tourism Workshops” ขึ้น ณ Casa Árabe กรุงมาดริด เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมแก่ผู้ประกอบการสเปน
  ในโอกาสนี้ นายอารีย์ บินประทาน นักวิชาการอิสระจากประเทศไทย ซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในการเดินทางเยือนสเปนเพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมในประเทศไทยด้วย
  10 ต.ค. 2562
 • เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน กรุงมาดริด
  เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน กรุงมาดริด
  คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน กรุงมาดริด ที่โรงภาพยนตร์ Cine Estudio del Circulo de Bellas Artes ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2562 เพื่อใช้สื่อภาพยนตร์จากอาเซียน รวม 10 เรื่อง ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียนต่อสาธารณชนชาวสเปน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนและผู้สร้างภาพยนตร์ชาวสเปนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมหนังของประเทศอาเซียน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาเซียนด้วย ซึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้นำภาพยนตร์ไทย 2 เรื่องเข้าร่วมฉาย ได้แก่ ฉลาดเกมส์โกง และ น้อง พี่ ที่รัก
  8 ต.ค. 2562