• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอแจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศสเปนให้เพิ่มความระวังทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ เนื่องจากมีคนไทยถูกฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินอยู่เป็นระยะๆ 

 • สายด่วนสำหรับคนไทยในกรณีเร่งด่วน/ ฉุกเฉิน โทร. +๓๔ ๖๙๓ ๕๑ ๗๒ ๐๑ 

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเปิดศูนย์บริการ Call Center หมายเลข 02 5728442 และผ่าน application โทรศัพท์ เช่น LINE และ WeChat: ชื่อ ID "Thaiconsular" เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการกงสุลในทุกมิติแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

 •  

   

 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โทร. +๓๔ ๙๑ ๕๖๓ ๒๙๐๓ E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net  หรือ ติดต่อฝ่ายกงสุล: consuladotailandia@gmail.com 

   

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน
รัฐบาลไทย
Thai stop IUU Fishing
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
big banner

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • คณะสำนักงานศาลยุติธรรมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศาลฎีกาสเปน New
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่ 17 จากสำนักงานศาลยุติธรรม เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานของศาลฎีกาสเปน ณ สำนักงานสภาตุลาการสเปน (General Council of the Spanish Judiciary) ในกรุงมาดริด ในโอกาสนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรมรวม 37 คน ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง และระบบการปฏิบัตงานของแผนกคดีต่าง ๆ ของศาลฎีกาสเปน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลฎีกาไทยให้ฝ่ายสเปนได้รับทราบ
 • อุปทูตร่วมพิธีเปิดการสัมมนา Trade and Investment Opportunities in ASEAN
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเนตรนภา คงศรี อุปทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา Trade and Investment Opportunities in ASEAN โดยได้กล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและพัฒนาการที่สำคัญภายใต้ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนระหว่างสมาชิกอาเซียนกับสเปน รวมถึงได้เชิญชวนให้นักธุรกิจสเปนเข้าไปลงทุนทำธุรกิจกับประเทศอาเซียนให้มากขึ้น
 • ผ้าไหมไทยไปไกลถึงสเปน
  เป็นความภูมิใจของคนไทยที่ผ้าไหมไทยได้ได้รับการเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นสเปน เมื่อนางสาว Maria Lafuente นักออกแบบชื่อดังของสเปนนำผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ไปออกแบบเสื้อผ้าใน collection สำหรับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2019 ภายใต้ชื่อ Fah – Pratan (ฟ้าประทาน) และจัดแสดงใน Madrid Mercedes Fashion Week 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของสเปนและเป็นอันดับต้น ๆ ของยุโรป
 • ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (2562)
  ตามที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มกราคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ 24 มกราคม 2562 กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้มีประกาศ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกราชอาณาจักร สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักในสเปนและอันดอร์รา โดยการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ และได้กำหนดให้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. madthai@temb.e.telefonica.net

สายด่วน สอท.

(+๓๔) ๖๙๓-๕๑๗-๒๐๑

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน
 • ปรองดอง
 • thailand elite
 • ปรัชญา ศก. พอเพียง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานส่งเสริมการลงทุน
 • facebook สอท ณ กรุงมาดริด
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สสปน.
 • APPLICATION STREET FOOD BANGKOK
 • สคร
 • ThaiEurope
 • Thaiairways