• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอแจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศสเปนให้เพิ่มความระวังทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ เนื่องจากมีคนไทยถูกฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินอยู่เป็นระยะๆ 

 • สายด่วนสำหรับคนไทยในกรณีเร่งด่วน/ ฉุกเฉิน โทร. +๓๔ ๖๙๓ ๕๑ ๗๒ ๐๑ 

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเปิดศูนย์บริการ Call Center หมายเลข 02 5728442 และผ่าน application โทรศัพท์ เช่น LINE และ WeChat: ชื่อ ID "Thaiconsular" เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการกงสุลในทุกมิติแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

 •  

   

 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โทร. +๓๔ ๙๑ ๕๖๓ ๒๙๐๓ E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net  หรือ ติดต่อฝ่ายกงสุล: consuladotailandia@gmail.com 

   

La sostenibilidad del planeta Tierra para las futuras generaciones
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน
รัฐบาลไทย
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
big banner

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ผู้แทนบริษัท Laliga เยี่ยมคารวะ ออท. เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอลระหว่างกัน New
  เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 นางสาว Belen Polvorinos ผู้จัดการด้านการต่างประเทศ (ฝ่ายเอเชีย) ของบริษัท LaLiga เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. ณ กรุงมาดริด และได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาฟุตบอลระหว่างกัน โดยปัจจุบัน Laliga มีผู้แทนประจำที่ประเทศไทย และที่ผ่านมา Laliga จัดโครงการด้านกีฬาฟุตบอลโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำคณะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยเดินทางมาฝึกซ้อมและแข่งขันนัดอุ่นเครื่องที่ประเทศสเปน รวมทั้งมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีความตกลงเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับ Thai League ด้วย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนฟุตบอลของไทย ซึ่งนางสาว Polvorinos เห็นพ้องที่จะจัดทำโครงการให้ฝ่ายไทยพิจารณาต่อไป
 • ออท. เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก
  ออท. ณ กรุงมาดริดเข้าเยี่ยมคารวะ Ms. Ana Maria Salomon อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือสเปน เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 ในโอกาสที่ ออท. เข้ารับหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยกับสเปน ซึ่งกำลังจะครบรอบ 150 ปี ในปี 2563 มีพลวัตที่ดีและมีความร่วมมือในหลากหลายมิติอย่างใกล้ชิด อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจผ่านสมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียน ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการกีฬา ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ใช้โอกาสนี้ ติดตามผลการประชุม Political Consultation ไทย-สเปน ครั้งที่ 3 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้หารือถึงความพร้อมของสเปนในการเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEM Foreign Ministers’ Meeting ครั้งที่ 14 ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้
 • ออท.พบหารือผู้บริหารสมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียน
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ออท. ณ กรุงมาดริด ได้พบหารือกับนาย Tomas Gonzalez ประธาน และนาย Antonio Viñal เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสเปน ซึ่งรวมถึงการจัดการสัมมนา How to Do Business in Thailand and Spain โดยสมาคมฯ ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการจัดการบรรยายเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ EEC เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนสเปนไปยังประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงมาดริดในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
 • กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สอท. ณ กรุงมาดริด New
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในสเปนเดินทางไปมอบเงินบริจาค รวมทั้งอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่แม่และเด็กผู้ยากไร้ที่มูลนิธิมาดรินา กรุงมาดริด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีแม่และเด็กจำนวน 30 คน เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของบริจาค ทั้งนี้ นาย Conrardo Gimenez ประธานมูลนิธิมาดรินา เป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งแสดงความยินดีและถวายพระพรชัยมลคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย มูลนิธิ Madrina เป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกรุงมาดริด โดยเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแม่และเด็ก รวมทั้งหญิงมีครรภ์ที่ถูกทอดทิ้ง โดยองค์กรดังกล่าวมีบ้านพักฉุกเฉินให้แก่สตรีใกล้คลอด แม่และเด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีแม่และเด็กยากไร้ขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิกว่า 300 คน

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. madthai@temb.e.telefonica.net

สายด่วน สอท.

(+๓๔) ๖๙๓-๕๑๗-๒๐๑

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน
 • ปรองดอง
 • thailand elite
 • ปรัชญา ศก. พอเพียง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานส่งเสริมการลงทุน
 • facebook สอท ณ กรุงมาดริด
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สสปน.
 • APPLICATION STREET FOOD BANGKOK
 • สคร
 • ThaiEurope
 • Thaiairways