กระทรวงการต่างประเทศ

ROYAL THAI EMBASSY holiday 2018

ROYAL THAI EMBASSY holiday 2018 (see file attached)