• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดได้ปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 (รายละเอียดคลิ๊กที่ประกาศ/ หรือข้อมูลวีซา)

 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร. +34 91 4115113 หรือ E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โทร. +34 693 517 201

   

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • งานเทศกาลไทยและโครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยในสเปน ปี 2558 New
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำหมุ่เกาะคานารี จัดงานเทศกาลไทย “Songkran Festival and Thai Culinary Week 2015” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2558 ณ เกาะเตเนริเฟ เพื่อเผยแพร่ประเพณีไทย วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสเปนมากยิ่งขึ้นตามนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม และเป็นการรณรงค์แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปี 2558 “Discover Thainess” ของรัฐบาลไทย ต่อมา ในวันที่ 7 เมษายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในสเปน ภายใต้ชื่องาน “Gran Espectaculo de Baile Tradicional Tailandes” ณ โรงละคร Circulo de Bellas Artes กรุงมาดริด โดยสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งราชอาณาจักรสเปนได้เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงดังกล่าวด้วย
 • การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ASEAN Economic Community 2015: Opportunities and Challenges for Spain" โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ASEAN Economic Community 2015: Opportunities and Challenges for Spain” ในงานสัมมนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดขึ้นที่สมาพันธ์องค์กรนายจ้างสเปน (CEOE) กรุงมาดริด
 • การบรรยายในหัวข้อ "Thailand Today" โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ วันที่ 3 มีนาคม 2558
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดร่วมกับ Elcano Royal Institute สถาบัน think tank ด้านการต่างประเทศชั้นนำของสเปน เชิญ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Thailand Today” ที่ห้องประชุมของ Elcano Royal Institute ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและนักการทูตต่างชาติในสเปน บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเองและตรงไปตรงมา
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เดินทางไปราชการ ณ ราชรัฐอันดอร์รา ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 58
  เมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2558 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เดินทางไปราชการ ณ กรุงอันดอร์รา ลา เบญ่า ราชรัฐอันดอร์รา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Frances Camp รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนรัฐบาลอันดอร์รา เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐอันดอร์รา ถิ่นพำนัก ณ กรุงมาดริด ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับนาย Camp เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-อันดอร์รา นโยบายต่างประเทศ และเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็น global issues นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันรัฐธรรมนูญอันดอร์รา ณ อาคารรัฐสภา

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. thaimad@mfa.go.th

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด