รัฐบาลไทย
Thai stop IUU Fishing
จดหมายข่าวรัฐบาล "เพื่อประชาชน"
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
big banner

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • กรมประมงเยือนสเปนเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับสเปนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย New
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เช้าร่วมการประชุมระหว่างกรมประมงสเปนกับคณะผู้แทนไทยจากกรมประมงเพื่อหารือประเด็นทางเทคนิคสำหรับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างไทยกับสเปน ภายหลังการหารือ คณะผู้แทนไทยได้เข้าชมศูนย์ควบคุมปฏิบัติการติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System (VMS) Center) ที่ตั้งอยู่ภายในกรมประมงสเปนด้วย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะผู้แทนไทยศึกษาดูงานท่าเรือเมืองวีโก้ ณ เมืองวีโก้ ซึ่งเป็นท่าเรือประมงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยคณะได้เข้าชมตลาดปลาของท่าเรือ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure: PSM) เพื่อควบคุมการทำประมง คณะผู้แทนไทยยังได้เข้าพบนาย Juan Veites เลขาธิการสมาคมอาหารทะเลกระป๋องสเปน (ANFACO) เพื่อแจ้งความคืบหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในภาคประมง รวมทั้งหารือลู่ทางที่จะร่วมมือระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมUNWTO Executive Council ครั้งที่ 103 ณ เมืองมาลากา New
  เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมUNWTO Executive Council ครั้งที่ 103 ณ เมืองมาลากา พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าคณะ
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดเข้าร่วมงาน Aerospace and Defense Meetings (ADMs) ครั้งที่ 3 ณ เมือง Sevilla New
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมงานAerospace and Defense Meetings (ADMs) ครั้งที่ 3 ณ เมือง Sevilla ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศและการป้องกัน มีผู้ประกอบกว่า 450 รายจาก 28 ประเทศเข้าร่วม รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ณ กรุงปารีส ซึ่งได้จัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่น่าลงทุนในสาขา aerospace นอกจากนี้ ผู้แทน BOI ยังได้พบปะกับบริษัท (suppliers) จาก ประเทศต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ไปลงทุนในประเทศไทย
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมือง Sevilla และเข้าพบประธานสภาหอการค้าเมือง Sevilla New
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด คารวะนาย Juan Espadas นายกเทศมนตรีเมือง Sevilla และเข้าพบนาย Francesco Herrero Leon ประธานสภาหอการค้าเมือง Sevilla เพื่อหารือลู่ทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ระหว่างไทยกับเมือง Sevilla

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. madthai@temb.e.telefonica.net

 • สมาคมเพื่อนไทยสามัคคี
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์
 • ประตูสู่โลก
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สสปน.
 • APPLICATION STREET FOOD BANGKOK
 • สคร
 • ThaiEurope
 • Thaiairways