• นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และนายโลร็องต์ มาทแล็ง ขอเรียนเชิญชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรสเปนและราชรัฐอันดอร์รา และครอบครัว ร่วมแสดงความจงรักภักดีและเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 60 พรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 10.20 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงมาดริด (C/ jaoquin Costa, 29, 28002 Madrid) 

  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือทุกท่านแต่งกายสุภาพ สำหรับสุภาพบุรุษ: ชุดประจำชาติ หรือ ชุดสูทสากลนิยม  และสุภาพสตรี: ชุดประจำชาติ หรือชุดสุภาพและขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้ ผู้ที่สนใจมาร่วมงาน สามารถแจ้งตอบรับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 91 411 5113 ต่อ 104 หรือ 128 หรือ e-mail: consuladotailandia@gmail.com

 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร. +34 91 4115113 หรือ E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โทร. +34 693 517 201

   

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ASEAN Economic Community 2015: Opportunities and Challenges for Spain" โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ New
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ASEAN Economic Community 2015: Opportunities and Challenges for Spain” ในงานสัมมนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดขึ้นที่สมาพันธ์องค์กรนายจ้างสเปน (CEOE) กรุงมาดริด
 • การบรรยายในหัวข้อ "Thailand Today" โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 New
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดร่วมกับ Elcano Royal Institute สถาบัน think tank ด้านการต่างประเทศชั้นนำของสเปน เชิญ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Thailand Today” ที่ห้องประชุมของ Elcano Royal Institute ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและนักการทูตต่างชาติในสเปน บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเองและตรงไปตรงมา
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เดินทางไปราชการ ณ ราชรัฐอันดอร์รา ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 58
  เมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2558 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เดินทางไปราชการ ณ กรุงอันดอร์รา ลา เบญ่า ราชรัฐอันดอร์รา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Frances Camp รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนรัฐบาลอันดอร์รา เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชรัฐอันดอร์รา ถิ่นพำนัก ณ กรุงมาดริด ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับนาย Camp เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-อันดอร์รา นโยบายต่างประเทศ และเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็น global issues นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันรัฐธรรมนูญอันดอร์รา ณ อาคารรัฐสภา
 • งานสัมมนาในหัวข้อ Thailand: Key Market in Asia
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงมาดริด ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand: Key Market in Asia” ณ สภาหอการค้ามาดริด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยในปัจจุบัน โอกาสการค้าการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้ใช้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและ think tanks รวมทั้งสื่อมวลชนสเปน

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. thaimad@mfa.go.th

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด