• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอเรียนเชิญชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรสเปน และครอบครัว ร่วมลงนามสมุดถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดได้ปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 (รายละเอียดคลิ๊กที่ประกาศ/ หรือข้อมูลวีซา)

 •  

   

 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร. +34 91 4115113 หรือ E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โทร. +34 693 517 201

   

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รัฐบาลไทย
big banner
พระบรมมหาราชวัง
มูลนิธิไทย

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. madthai@temb.e.telefonica.net

 • สสปน.
 • APPLICATION STREET FOOD BANGKOK
 • การจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • สคร
 • ThaiEurope
 • Thaiairways