• รัฐบาลไทยกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอเรียนเชิญชุมชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายเพล และฟังเทศน์ ฟังธรรมตามโครงการธรรมะสัญจรในสเปน ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ฯ (ที่อยู่ C/ Joaquin Costa 29, 28002) โดยได้นิมนต์พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก และพระสงฆ์รวม 3 รูปมาร่วมพิธี ฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่โทร. 914115113 ต่อ 104 หรือ 128 หรือ E-mail: consuladotailandia@gmail.com

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเปิดศูนย์บริการ Call Center หมายเลข 02 5728442 และผ่าน application โทรศัพท์ เช่น LINE และ WeChat: ชื่อ ID "Thaiconsular" เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการกงสุลในทุกมิติแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

 •  

   

 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โทร. +๓๔ ๙๑ ๕๖๓ ๒๙๐๓  กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โทร. +๓๔ ๖๙๓ ๕๑๗ ๒๐๑  E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net หรือ ติดต่อฝ่ายกงสุล: consuladotailandia@gmail.com 

   

รัฐบาลไทย
Thai stop IUU Fishing
จดหมายข่าวรัฐบาล "เพื่อประชาชน"
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
big banner

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • โครงการกงสุลสัญจรเพื่อชุมชนไทยในราชอาณาจักรสเปน ครั้งที่ 1/ 2559 ณ เกาะ Ibiza วันที่ 20 มีนาคม 2559
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรเพื่อชุมชนไทยในราชอาณาจักรสเปน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ร้านอาหาร Chiang Mai เกาะ Ibiza เพื่อให้บริการด้านการกงสุล อาทิ การทำหนังสือเดินทาง งานสัญชาติและนิติกรณ์ การลงทะเบียนคนไทยในสเปน และการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนไทยและครอบครัวที่มาร่วมงานกว่า 40 คน
 • โครงการเล่านิทานพื้นบ้านของไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวสเปน
  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 น.ส. รมณี คณานุรักษ์ อุปทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดได้จัดโครงการเล่านิทานพื้นบ้านของไทยขึ้นที่โรงเรียน Patriarca Obispo Eijo Garay ในกรุงมาดริด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียนในกรุงมาดริดในการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในประเทศสเปน
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดบรรยายสรุปให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58
  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 รวม 39 คน เข้าเยี่ยมคารวะ นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สเปน และสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสเปน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จากนั้น เอกอัครราชทูต ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงมาดริด และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ เข้าร่วมด้วย
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดบรรยายสรุปให้แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 48
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 48 รวม 30 คน เข้าเยี่ยมคารวะนางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สเปน และสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของสเปน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จากนั้น เอกอัครราชทูต ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะ

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. madthai@temb.e.telefonica.net

 • สมาคมเพื่อนไทยสามัคคี
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์
 • ประตูสู่โลก
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สสปน.
 • APPLICATION STREET FOOD BANGKOK
 • สคร
 • ThaiEurope
 • Thaiairways