• ด่วน: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ในราชการ Volkswagen passat และ  Renault Trafic (รายละเอียดดูจากประกาศ)

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดได้ปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 (รายละเอียดคลิ๊กที่ประกาศ/ หรือข้อมูลวีซา)

 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โทร. +34 91 4115113 หรือ E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โทร. +34 693 517 201

   

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • กิจกรรมเปิดตัวคณะกรรมการอาเซียนและการจัด Business Forum เรื่อง “โอกาสการประกอบธุรกิจในอาเซียน”
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะกรรมการอาเซียนในกรุงมาดริดร่วมกับธนาคาร BBVA ของสเปนจัดกิจกรรมเปิดตัว คณะกรรมการอาเซียน และการจัด Business Forum เรื่อง “โอกาสการประกอบธุรกิจในอาเซียน” ที่ธนาคาร BBVA กรุงมาดริด ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของสเปนเข้าร่วมจำนวน 150 คน
 • งานเทศกาลไทยและโครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยในสเปน ปี 2558
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำหมุ่เกาะคานารี จัดงานเทศกาลไทย “Songkran Festival and Thai Culinary Week 2015” ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2558 ณ เกาะเตเนริเฟ เพื่อเผยแพร่ประเพณีไทย วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสเปนมากยิ่งขึ้นตามนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม และเป็นการรณรงค์แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยปี 2558 “Discover Thainess” ของรัฐบาลไทย ต่อมา ในวันที่ 7 เมษายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกในสเปน ภายใต้ชื่องาน “Gran Espectaculo de Baile Tradicional Tailandes” ณ โรงละคร Circulo de Bellas Artes กรุงมาดริด โดยสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งราชอาณาจักรสเปนได้เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงดังกล่าวด้วย
 • การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "ASEAN Economic Community 2015: Opportunities and Challenges for Spain" โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ASEAN Economic Community 2015: Opportunities and Challenges for Spain” ในงานสัมมนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดขึ้นที่สมาพันธ์องค์กรนายจ้างสเปน (CEOE) กรุงมาดริด
 • การบรรยายในหัวข้อ "Thailand Today" โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ วันที่ 3 มีนาคม 2558
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดร่วมกับ Elcano Royal Institute สถาบัน think tank ด้านการต่างประเทศชั้นนำของสเปน เชิญ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Thailand Today” ที่ห้องประชุมของ Elcano Royal Institute ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและนักการทูตต่างชาติในสเปน บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเองและตรงไปตรงมา

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. thaimad@mfa.go.th

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด