คนไทยในต่างประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ : การขอความร่วมมือคนไทยในสหราชอาณาจักรชะลอ/ระงับแผนการเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว