คนไทยในต่างประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ : การขอขยายวีซ่าสำหรับคนไทยที่พำนักชั่วคราวในสหราชอาณาจักรสำหรับวีซ่าประเภทต่าง ๆ