คนไทยในต่างประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ : กำหนดวันทำการของหน่วยบริการพิเศษชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ณ ท่าอากาศยาน Heathrow Terminal 2