กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

 

สวัสดีครับ

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว อากาศอบอุ่นขึ้นมาก หวังว่าพี่น้องชาวไทยจะมีความสุขสดชื่นต้อนรับฤดูกาลใหม่นะครับ

เดือนพฤษภาคมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นโอกาสมหามงคลที่พี่น้องชาวไทยจะได้ชื่นชมพระบารมีและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ  ในส่วนของสหราชอาณาจักรนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคมเวลา ๑๐.๑๐ น. ที่โรงแรม Royal Lancaster กรุงลอนดอน ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธยสวรรค์ พร้อม ๆ กันกับพสกนิกรในแผ่นดินไทย  นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลที่วัดพุทธปทีปในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. และจะมีกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันทำความสะอาดและเตรียมสถานที่ที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงเชิญชวนชุมชนไทยเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันและพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองตลอดเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้

นอกจากนี้ เดือนพฤษภาคมยังมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนา โดยวันเพ็ญเดือนหกเป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญและปฏิบัติธรรม วัดไทยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มีกำหนดจัดงานทำบุญวันวิสาขบูชา ผมและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ