กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

สวัสดีครับ

ประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้และเป็นหน้าที่ของคนไทยที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป คือ การเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเลือกคนดีเป็นตัวแทนในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องชาวไทย และมีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศนะครับ  สำหรับพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับกรมการปกครองได้พัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์นี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศวิธีการเลือกตั้งโดยจะเป็นการออกเสียงทางไปรษณีย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยไม่ต้องเดินทางไปต่างเมืองเพื่อลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้ง มีกำหนดระหว่างวันที่ ๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมบัตรเลือกตั้งและส่งบัตรกลับไปนับคะแนนที่ประเทศไทย โดยจะนับรวมกับบัตรเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒  อย่านอนหลับทับสิทธินะครับ

เดือนกุมภาพันธ์ยังมีงานที่น่าสนใจ คือ งานสัมมนาวิชาการและ Career Fair ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน วิทยาเขตเซาธ์เคนซิงตัน เพื่อเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนะ และกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในประเด็นใหม่ ๆ ในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะรับมือกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่คนเรา โดยหัวข้อหลัก (theme) ของงาน คือ “Dare to Disrupt and Develop Towards Becoming a World’s Leader” สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นสมาคมนักศึกษาไทยในสหราชอาณาจักร และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในอังกฤษ จัดงานนี้ขึ้นเพราะเล็งเห็นความสามารถของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังและสมองของชาติในอนาคต จึงควรมีเวทีแสดงความรู้ความสามารถและเสริมสร้างองค์ความรู้ ในปีนี้ สมาคมนักศึกษาไทยในยุโรปจะเข้าร่วมด้วย นับเป็นครั้งแรกที่จัดงานร่วมกัน โดยขยายผลจากความสำเร็จในปีก่อน  คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นองค์ปาฐกในการงาน รวมทั้งผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำจากประเทศไทย เพื่อแนะนำเส้นทางอาชีพและให้โอกาสในการฝึกงานและสัมภาษณ์งานด้วย จึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่านและทุกองค์กร มา ณ ที่นี้ครับ และขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน หากพลาดแล้วจะเสียดายมากครับ

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ