กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

สวัสดีครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคลของชาวไทยทั้งผองที่จะได้แสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีปรองดอง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ในเฟซบุ๊คสำหรับพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์  และเปิดสมุดลงนามถวายพระพรที่ฝ่ายกงสุล สำหรับท่านที่อยู่ในลอนดอนและปริมณฑลที่ประสงค์จะลงนามในสมุดถวายพรเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์  จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยใน สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ผ่านช่องทางดังกล่าว

นอกจากนี้ เดือนกรกฎาคมยังมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนทั่วหล้า เนื่องจากวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันแรม ๑ ค่ำเป็นวันเข้าพรรษา เพื่อระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย เนื่องจากวันอาสาฬหบูชาเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาและเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์  พุทธศาสนิกชนหลายคนถือศีลอย่างเคร่งครัดและละเว้นจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อชำระล้างกิเลสและเป็นบุญกุศล ผมขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในสหราชอาณาจักรเริ่มคลายความน่ากังวลลง รัฐบาลจึงได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในระยะที่ ๓ โดยอนุญาตให้บริษัทห้างร้าน ต่าง ๆ เกือบทุกประเภทเปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ซึ่งรวมถึงร้านตัดผม ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยของ National Health Service  อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย  การจัดวางเจลผสมแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และการเว้นระยะห่าง  พี่น้องชาวไทยหลายคนคงกลับไปทำงานและลูกหลานต้องกลับไปเรียนแล้ว การดำรงชีวิตเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ แต่ก็ขอให้ยังคงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้บริการด้านกงสุลตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคมเป็นต้นไป โดยยังคงจำเป็นต้องขอให้พี่น้องชาวไทยทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการ เพื่อประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ หลีกเลี่ยงความแออัดและลดความเสี่ยงโอกาสการติดเชื้อไวรัส ตามมาตรการด้านสุขอนามัยเช่นกัน

ในช่วงนี้ การบินระหว่างประเทศยังคงมีข้อจำกัดและสายการบินพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติเพื่อเดินทางไปยังประเทศไทย ทำให้พี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ตามที่ตั้งใจ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของคนไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสายการบิน EVA Air จะจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน ๒ เที่ยวบิน ในวันที่ ๑๙ และ ๒๖ กรกฎาคมนี้  ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารและพัฒนาการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการเดินทางไปยังประเทศไทยทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว อากาศอบอุ่นขึ้นมาก สีสันของฤดูร้อนช่วยสร้างความสดชื่นได้เป็นอย่างดี หลายๆ ท่านอาจใช้โอกาสนี้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจแทนการเดินทางกลับประเทศไทยตามที่เคยกระทำมาเป็นประจำ โดยยังต้องคำนึงถึงมาตรการด้านสุขอนามัย ขอให้ทุกท่านระวังสุขภาพด้วยนะครับ

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ