กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

 

สวัสดีครับ

วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งพวกเราทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและทดแทนพระคุณของแม่มากขึ้นนอกเหนือจากการเป็นลูกที่ดีทุกวันแล้ว และที่สำคัญยิ่ง คือ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ชาวไทยทั้งผองจะได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า  ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และจัดให้มีการลงนามถวายพระพรที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ สิงหาคมด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีฟ้า  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา อากาศร้อนมากเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งมีฝนในบางช่วง อุณหภูมิแปรผันมาก ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ๆ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่  หวังว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสพักผ่อนและเติมพลังอย่างเต็มที่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับ
 
ด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวไทยเสมอมา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ย์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้บริการต่าง ๆ แก่ชุมชนชาวไทย ซึ่งที่ผ่านมา ทีมงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาวไทยทุกครั้ง และในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้ออย่างยิ่งจากวัดมหาธาตุ  แม้ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทีมงานสถานเอกอัครราชทูตฯ  ก็พร้อมและยินดีที่ได้ดูแลชุมชนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ มาโดยตลอด
 
แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ