กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

 

สวัสดีครับ

ขออวยพรปีใหม่ไทยและส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลอีสเตอร์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เดือนเมษายนเป็นเดือนมงคลอีกเดือนหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะได้ร่วมทำบุญตามประเพณีสงกรานต์ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดไทยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ นับเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ตามวิถีไทย และความสดชื่นแห่งฤดูไม้ใบผลิ ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นช่วงเวลาดี ๆ ด้วยความสุขกายสุขใจ พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ และเดินหน้าอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับ 

สำหรับท่านที่วางแผนลาพักผ่อนเพื่อเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทย ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ปลอดภัย และช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทย

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วงปิดภาคการศึกษาของบ้านเราเช่นนี้ มีนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากไปท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร รวมทั้งตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิของที่นี่ด้วย จึงมีคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นกัน จึงขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเฝ้าระวังทรัพย์สินมีค่าและเอกสารการเดินทาง โดยเฉพาะในย่านร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพื่อสามารถท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและสบายใจ  แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ถูกขโมยหนังสือเดินทางไป ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอความช่วยเหลือได้ครับ   

ท่านที่มารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ซึ่งทำให้ต้องย้ายฝ่ายกงสุลขึ้นมาที่ชั้น G จึงมีข้อจำกัดด้านสถานที่ และอาจมีเสียงดังรบกวน คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงฝ่ายกงสุลแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี ๒๕๖๒  สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ก่อนจากกันไป ผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวการให้บริการกงสุญสัญจรในเดือนนี้ครับ โดยผมและทีมงานจะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยที่วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้บริการและคำปรึกษาต่าง ๆ ทีมงานสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคนยินดีและเต็มใจที่ได้ดูแลชุมชนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ มาโดยตลอด

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ