กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

 

สวัสดีครับ

เราเริ่มต้นเดือนมิถุนายนด้วยความปลื้มปีติในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ซึ่งรัฐบาลประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม และจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่วัดพุทธปทีป และจะจัดสมุดลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ มิถุนายน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพร โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น และเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยหรือชุดสภาพโทนสีเหลืองหรือสีอื่น ๆ 

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว อากาศยังคงเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งไอร้อน ความชื้น ฝน และยังมีละอองเกสรดอกไม้ด้วย ขอให้ทุกท่านระวังสุขภาพด้วยนะครับ

ในเดือนนี้ ทีมงานสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเดินสายเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในไอร์แลนด์ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน โดยจะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่สมาคมครูไอร์แลนด์ กรุงดับลิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาต่าง ๆ  พวกเราหวังว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเช่นเคยและขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ไว้วางใจในบริการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และให้ความช่วยเหลือแก่ทีมงานทุกคนเป็นอย่างดีเสมอมา ทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง   

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ