กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน

เข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะครับ พวกเราจะได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดือนธันวาคมเป็นวาระโอกาสที่พี่น้องชาวไทยถ้วนหน้าจะได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงานทำบุญตักบาตรและเจริญจิตภาวนาที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน ซึ่งถือเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ อันตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี และร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงไปเพื่อความผาสุกของพสกนิกรและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอวงประเทศไทย

นอกจากพิธีทางศาสนาแล้ว ยังมีงานเลี้ยงรับรองในโอกาสสำคัญ ๓ ประการข้างต้นสำหรับคณะทูตานุทูตและ Friends of Thailand in the UK ในวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒ โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำวงดนตรี The Vietrio นักดนตรีหนุ่มสาว ๓ พี่น้องชาวไทยที่มีพรสรรค์และบรรเลงดนตรีคลาสสิกในสไตล์สมัยใหม่และสนุกสนานด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว The Vietrio เป็นวงที่มีชื่อเสียงและได้ไปแสดงดนตรีในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สะท้อนถึงความสามารถที่โดดเด่นของคนไทยรุ่นใหม่ในระดับสากล  ในการจัดงานครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือผู้อุปถัมภ์การจัดงาน ได้แก่ ร้านอาหารไทยและบริษัทห้างร้านของคนไทยซึ่งสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งของที่ระลึกสำหรับแขกที่มาร่วมงาน นับเป็นการส่งเสริมอาหารและสินค้าไทยอีกทางหนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน มา ณ ที่นี้

เมื่อกล่าวถึงบทบาทของไทยในระดับสากล ผมขอแจ้งข่าวดีของไทยในแวดวงการเดินเรือและกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ประชุมสมัชชา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๑ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organisation : IMO) ได้เลือกตั้งคณะมนตรี IMO วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๑ ที่สำนักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน ซึ่งไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ ๘ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ไทยได้รับจากรัฐสมาชิกตลอดมา โดยที่ผ่านมา ไทยมุ่งมั่นส่งเสริมผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันของรัฐสมาชิกและจะสานต่อบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในกรอบ IMO และกระชับความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาค เช่น อาเซียนและคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก ทั้งการรณรงค์เรื่องการกำจัดขยะในทะเล การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือในห่วงโซ่การผลิตของโลก ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหมายให้การเชื่อมโยงทางทะเลเป็นไปด้วยความมั่นคงปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของอนุชนรุ่นต่อไปในอนาคต  

สำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึง พี่น้องชาวไทยหลายคน ทั้งที่พำนักอยูในสหราชอาณาจักรและนักท่องเที่ยวก็นิยมไปชื่นชมบรรยากาศและการประดับตกแต่งไฟคริสต์มาสตามถนนหนทาง ห้างร้าน และสวนสาธารณะ  สถานที่หลายแห่งก็จัดงานเทศกาลและมีคนไปเที่ยวจำนวนมาก  จึงขอให้พี่น้องชาวไทยใช้ความระมัดระวังทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง  ท่านที่ใช้บริการ รถเช่าหรือขับรถท่องเที่ยว ก็อย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถ เพราะระยะหลังมานี้มีมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นมาก มีเหตุการณ์คนร้ายทุบกระจกรถเพื่อขโมยทรัพย์สินในย่านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ท่านใดที่จะไปย่านช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยว สถานีรถไฟ และพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีคนจำนวนมาก ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ คอยสอดส่องบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย อย่าไว้ใจใคร ขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขอย่างปลอดภัยและสุขใจนะครับ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ที่ ๐๗๙๑๘๖๕๑๗๒๐

ในขณะที่เรากำลังสนุกสนานกับการฉลองวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข  แต่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งงานที่สำเร็จลุล่วงด้วยดีและงานที่มีปัญหาติดขัด เพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดและพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้ปีหน้าดีกว่าปีนี้   

ผมขอถือโอกาสนี้อวยพรแด่ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุขถ้วนหน้า และที่สำคัญ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะครับ