กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน

เดือนมิถุนายนนี้ ผมมีเรื่องดี ๆ หลายเรื่องมาแบ่งปันกับท่านผู้อ่านนะครับ

เราเริ่มต้นเดือนมิถุนายนด้วยความปลื้มปีติในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน โดยในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ แทนการจัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดังเช่นที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ สามารถร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ผ่านช่องทางดังกล่าว 

ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศต่าง ๆ ทำให้เราสามารถคลายความกังวลลงได้บ้าง ในสหราชอาณาจักร รัฐบาลก็ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการล้อกดาว อนุญาตให้บริษัทห้างร้านและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เริ่มทยอยเปิดทำการ โรงเรียนชั้นประถมศึกษาเปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๑ มิถุนายน และสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็จะเปิดให้บริการด้านกงสุลในวันที่ ๑ มิถุนายนเช่นกัน โดยในระยะแรกจะเปิดที่ทำการเพื่อให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยเปิดให้บริการทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการตรวจลงตรา (จนกว่าทางการไทยจะเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้ดังเดิม)

อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้ มีความจำเป็นต้องขอให้พี่น้องชาวไทยทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อขอรับบริการ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและลดความเสี่ยงโอกาสการติดเชื้อไวรัส และเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจในการเข้ามารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยคำนึงอย่างเคร่งครัดถึงมาตรการด้านสุขอนามัยของ National Health Service อาทิ เจ้าหน้าที่ของเราจะสวมหน้ากากผ้า face shield และถุงมือในการให้บริการ จัดวางเจลผสมแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือตามจุดบริการให้พี่น้องชาวไทยได้ใช้ในการทำความสะอาดมือ  ทำความสะอาดเคาน์เตอร์บริการ เก้าอี้ และบริเวณต่าง ๆ ของส่วนบริการกงสุลด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติกำจัดเชื้อไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งและใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อให้การไหลเวียนอากาศดีขึ้นและบริสุทธิ์ จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการไม่ให้แออัด ทำเครื่องหมายการเว้นระยะห่าง ๒ เมตรสำหรับการเข้าคิวรับบริการ ฯลฯ จึงขอความร่วมมือให้ทุกท่านให้ความร่วมมือกับมาตรการที่วางไว้ในการเข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และยังคงปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยของทางการสหราชอาณาจักร ได้แก่ การล้างมือให้สะอาดหมดจด ลดกิจกรรมนอกบ้านที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมตัวมากกว่า ๖ คน และออกกำลังกายบ้างให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง

ในช่วงนี้ การบินระหว่างประเทศยังคงมีข้อจำกัดและสายการบินพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ทำให้พี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามที่ตั้งใจ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของคนไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสายการบินไทย จะจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน ๒ เที่ยวบิน โดยเที่ยวแรกในวันที่ ๑๔ มิถุนายนนี้ และเที่ยวที่สองในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ขอให้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดครับ

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว อากาศยังคงเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งไอร้อน ความชื้น ฝน และยังมีละอองเกสรดอกไม้ด้วย ขอให้ทุกท่านระวังสุขภาพด้วยนะครับ

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ