ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านฝ่ายสารนิเทศ และพิธีการทูต" News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านฝ่ายสารนิเทศ และพิธีการทูต"