ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง "ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสารนิเทศ และพิธีการทูต" News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง "ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสารนิเทศ และพิธีการทูต"


ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/Z4qEpd