ข่าวประชาสัมพันธ์ : ***สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ ๕ และ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ *** News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ***สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ ๕ และ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ***

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ ๕ และ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กรุณาติดต่อหมายเลข ๐๗๙๑๘ ๖๕๑๗๒๐ และ ๐๗๔๓๖ ๘๓๑๕๑๙