ข่าวประชาสัมพันธ์ : ***สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ *** News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ***สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ***

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดทำการในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กรุณาติดต่อหมายเลข ๐๗๙๑๘ ๖๕๑๗๒๐ และ ๐๗๔๓๖ ๘๓๑๕๑๙

ทั้งนี้ ฝ่ายกงสุล ได้ย้ายสถานที่ให้บริการชั่วคราวจากชั้นใต้ดิน ไปยังชั้น G