ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีกับ ๓ นักวิจัยไทยจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) รุ่นที่ ๔  News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีกับ ๓ นักวิจัยไทยจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) รุ่นที่ ๔

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอแสดงความยินดีกับ ๓ นักวิจัยไทยจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) รุ่นที่ ๔ ที่ได้รับรางวัล (ประกาศนียบัตร) จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้
 
     รางวัลที่ ๑ - อ.พ.ท. นพ. บุระ สินธุภากร ม. เทคโนโลยีสุรนารี ในการพัฒนาเครื่องช่วยเดินให้ผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นตัวจากการผ่าตัดที่เรียกว่า Walking support machine (CO - WALK) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยจากการผ่าตัดหัวใจฟื้นตัวเร็วขึ้น ๓ เท่าเมื่อเทียบกับการทำกายภาพบำบัด
     รางวัลที่ ๒ – อ. ดร. นรินทร์ บุญตานนท์ คณะ สวล. และทรัพยากรศาสตร์ ม. มหิดล ในการพัฒนากังหันที่สามารถพัดสวนทางกันเพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าในคราวเดียว Counter Rotating Wind Turbine Generator – The Power Gen ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการลดพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่
      รางวัลที่ ๒ – อ. สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ในการพัฒนาวัสดุดูดกลืนเสียงทำจากโลหะน้ำหนักเบาที่สามารถให้ค่าคุณสมบัติการดูดกลืนเสียงที่คงที่แม่นยำ
 
    เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้มีโอกาสพบหารือกับ อ. รัตน บริสุทธิกุล ม. เทคโนโลยีสุรนารี และ บ. SCS Instruments ซึ่งเป็นทีมวิศวกรที่กำลังพิจารณาซื้อเครื่องมือทดสอบข้อเข่าเทียมในแมนเชสเตอร์ มาตรฐาน ISO 14243 จาก สอ. ให้กับ อ.ท.พ. นพ. บุระ ที่ เมืองแมนเชสเตอร์ จึงได้ประสานให้คณะ อ.ท.พ. นพ. บุระ เข้าดูงานการออกแบบและทดสอบข้อเข่าเทียมที่ห้องปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รวมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือในการทดสอบมาตรฐานที่ มจพ. โดยมี ผศ. ดร. สุรังศี เดชเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกำลังดำเนินโครงการส่งเสริม การพัฒนาเครื่องมือทดสอบสำหรับงานรับรองมาตรฐานผลงานวิจัยพัฒนาเครื่องมือแพทย์และการรับรองมาตรฐานห้องทดสอบตาม ISO 17025 (Thailand Standard Testing Equipment and Center) เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ทดสอบมาตรฐานจากต่างประเทศ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานสากล ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล