ข่าวสารนิเทศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง งานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ตามมาตรการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ของทางการสหราชอาณาจักร News

ข่าวสารนิเทศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง งานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ตามมาตรการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของทางการสหราชอาณาจักร