ข่าวประชาสัมพันธ์ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากวันที่ ๒๔ ต.ค. และโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเป็นวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศและกระแสน้ำไม่อำนวย  ทั้งนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะติดตามและแจ้งรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นระยะต่อไป