ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนเพื่อรายงานข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนเพื่อรายงานข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๑ ต.ค. – ๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนทั่วไปที่ประสงค์จะเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.asean2019.go.th ภายใต้หัวข้อ Registration > Media ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. - 6 ต.ค. ๖๒ ดังความละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ มา ณ ที่นี้