ข่าวประชาสัมพันธ์ : World bank ปรับเพิ่มอันดับ Logistic ประเทศไทยขึ้นเป็นลำดับ 2 อาเซียน และลำดับที่ 7 ของเอเชีย News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : World bank ปรับเพิ่มอันดับ Logistic ประเทศไทยขึ้นเป็นลำดับ 2 อาเซียน และลำดับที่ 7 ของเอเชีย

World bank ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับด้านโลจิสติกส์ (The Logistics Performance Index :LPI) ประจำปี 2018 จากการสำรวจ 160 ประเทศทั่วโลก พบว่า Logistic ประเทศไทยได้ถูกปรับขึ้น 13 อันดับมาเป็น เบอร์ 32ของโลก (จากเดิม 45)