ข่าวสารนิเทศ : ไทยรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอนต่อจากสิงคโปร์ News

ข่าวสารนิเทศ : ไทยรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอนต่อจากสิงคโปร์

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอน (ASEAN London Comiittee – ALC) ต่อจากสิงคโปร์ และเป็นประธานการประชุม ALC ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมหารือแผนงานในอนาคตของ ALC ในสหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๒ และแผนการเยือนและพบหารือกับบุคคลสำคัญไอร์แลนด์ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและไอร์แลนด์ รวมทั้งผ่านไอร์แลนด์ ไปสหภาพยุโรปด้วย

       ASEAN London Committee เป็นคณะกรรมการย่อยที่ตั้งขึ้นโดยอาเซียนที่สมาชิกประกอบด้วยเอกอัครราชทูตและข้าหลวงใหญ่อาเซียนประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจ ของอาเซียนในบริบทของความสัมพันธ์อาเซียน-สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รวมทั้งการระดมสรรพกำลังของอาเซียนเพื่อยกระดับการตระหนักรู้และสร้างเสริมความสัมพันธ์ สร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างทุกประเทศอาเซียน มีการประชุมทั้งที่เป็นทางการและวาระพิเศษ ตลอดจนจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้