ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 40 ในการจัดอันดับ SDG ในปี 2562 News

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 40 ในการจัดอันดับ SDG ในปี 2562

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 162 ประเทศที่สำรวจความคืบหน้าการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งเพิ่มขึ้น 19 อันดับ จากปีที่แล้ว Sustainable Development Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung... อ่านต่อ