ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ SOAS News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ SOAS

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย School of Oriental and African Studies (SOAS) เพื่อดำเนินหลักสูตรสองปริญญา Bachelor of Arts in Thai Studies (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ Bachelor of Arts in Southeast Asian Studies (SOAS, University of London) โดย ผศ. ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดี สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  และ Baroness Valerie Amos ตำแหน่ง Director SOAS เป็นผู้ลงนามบันทึกความตกลงฯ โดยมีนางสาว   ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูต ฝ่ายการศึกษาร่วมแสดงความยินดี นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วง ๒ ปีแรก และเริ่มเรียนในระดับปีที่ ๒ และ ๓ ที่มหาวิทยาลัย SOAS รวม ๔ ปี ซึ่งรุ่นแรกจะเริ่มในเดือน ก.ย. ๒๕๖๒ นี้ และได้รับปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย นอกจากมหาวิทยาลัย SOAS แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังดำเนินโครงการไทยศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย Leeds และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย