ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูต พิษณุ สุวรรณะชฎ และนางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา พบหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ซึ่งเป็นการนำเยาวชน ที่มีศักยภาพในเครือข่ายของ สพฐ. อาทิ นร. ที่กำลังอบรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิก   มาศึกษาต่อในเครือข่ายโรงเรียนของสหราชอาณาจักร อาทิ Cambridge Education Group (CEG) ในระดับ A-Level/Fast Track A-Level/Foundation และ International Year 1 โดย ได้รับเชิญจากบริษัทตัวแทนให้เยี่ยมชม รร. ในเครือ CEG โดยเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล นร. ที่มาศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร และย้ำถึงความสำคัญกับการสร้างบุคลากรครู การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน ปทท. และการส่งเสริมสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนไทยพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทย