ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำที่ 2562 ณ วัดพุทธปทีป News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำที่ 2562 ณ วัดพุทธปทีป

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอนขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลสงกรานต์” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ