ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561  News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับวัดพุทธปทีป จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ที่อุโบสถ วัดพุทธปทีป เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและมีสมาชิกทีมประเทศไทยและครอบครัว เข้าร่วมพร้อมด้วยชาวไทยใน สหราชอาณาจักร นำโดยกลุ่มในหลวงในดวงใจ (King of Hearts) เข้าร่วมประมาณ 200 คน

ภายในพิธี พระสงฆ์สวดบทถวายพระพร ประธานถวายเครื่องไทยธรรม และมีการกรวดน้ำอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมโรงทาน ที่มีชาวไทยเข้าร่วมจัดกิจกรรมอย่างแข็งขัน