ข่าวเด่น : พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงลอนดอน ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร News

ข่าวเด่น : พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงลอนดอน ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และภริยา ได้เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงลอนดอน ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ในพิธีมีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประเทศต่าง ๆ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ของผู้ช่วยทูตทหารในสหราชอาณาจักรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สง่างามของคณะผู้ช่วยทูตทหาร (Defence Corps) ในสหราชอาณาจักร อีกทั้งเป็นพิธีที่สะท้อนถึงการประกาศตนที่จะสานต่องานเพื่อจรรโลงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหราชอาณาจักรในด้านความมั่นคง การทหาร และการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงลอนดอน ได้แก่ นาวาเอก ยศพงศ์ เดชะคุปต์ ซึ่งนอกเหนือจากสหราชอาณาจักรแล้ว ยังมีความรับผิดชอบในเขตอาณาที่รวมถึงประเทศเดนมาร์ค นอร์เวย์และสวีเดน อีกด้วย