ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองผู้บริหารองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ผู้บริหารกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน และสมาชิกคณะมนตรีฯ ในโอกาสแนะนำสมาชิกใหม่และเฉลิมฉลองวิทยานิพนธ์ดีเด่นของนักศึกษาไทย News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองผู้บริหารองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ผู้บริหารกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษของน้ำมัน และสมาชิกคณะมนตรีฯ ในโอกาสแนะนำสมาชิกใหม่และเฉลิมฉลองวิทยานิพนธ์ดีเด่นของนักศึกษาไทย

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ในฐานะผู้แทนถาวรของไทยในองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Council members) ณ ร้าน Patara เพื่อแนะนำทีมงานของไทยที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่ IMO ในสมัยประชุม ๒๕๖๑ และเพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายวัชระ เจียมอนุกูลกิจ นักศึกษาไทยได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์อันดับ ๑ จากเลขาธิการ IMO จากสถาบัน IMO International Maritime Law Institute (IMLI) ประเทศมอลตา โดยมีนาย Kitack Lim เลขาธิการ IMO ผู้บริหาร IMO และ International Oil Pollutions Compensation Funds (IOPC Funds) และผู้แทนถาวรและรองผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกคณะมนตรี เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งและบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรของไทยใน IMO ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมมือกับ IMO และประเทศสมาชิก การปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของ IMO และในฐานะ ที่เป็นประเทศสมาชิกใหม่ของ IOPC Funds เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และได้ส่งรายงานน้ำมันฉบับแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหาร IOPC Funds ว่าเป็นรายงานที่มีคุณภาพ 
 
เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เน้นย้ำบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อความเชื่อมโยงเพื่อความยั่งยืน (Connectivity for Sustainability) ซึ่งจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงทางทะเล (Maritime Connectivity) ซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนจะมีบทบาท อย่างสร้างสรรค์ และร่วมมือกับ IMO ในการผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแข็งขัน