สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงลอนดอนจับมือกันเพื่อส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรม โดยร่วมกับ Westminster Kingsway College สถาบันด้านอาหารชั้นนำของสหราชอาณาจักร  News

สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงลอนดอนจับมือกันเพื่อส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรม โดยร่วมกับ Westminster Kingsway College สถาบันด้านอาหารชั้นนำของสหราชอาณาจักร

เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลอาหารอาเซียน “Taste of ASEAN” ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอนและ Westminster Kingsway College ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ แห่ง ร่วมมือกับวิทยาลัยอาหารชั้นนำระดับโลกแห่งนี้ ในการนำเสนออาหารประจำชาติจาก ๑๐ ประเทศอาเซียน ให้เป็นที่รู้จักในวงการอาหารในกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร อาทิ ข้าวเหนียวสอดไส้กุ้งจากบรูไน ห่อหมกจากกัมพูชา ซุปเนื้อจากฟิลิปปินส์ โรตีแกงจากมาเลเซีย ผัดไทย ข้าวมันไก่สิงคโปร์ และเส้นหมี่ปลาขมิ้นจากเวียดนาม รวมทั้งเพื่อผลักดันและสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ด้านศิลปะการประกอบอาหารอาเซียนให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาหารเอเชียของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อยอดเรี่องการสรรหาวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการประกอบอาหารที่รักษาเอกลักษณ์และความแท้จริงของอาหารอาเซียนไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากต้นตำรับ

งานเทศกาลอาหารอาเซียนนี้จัดขึ้นที่ The Brasserie ซึ่งเป็นร้านอาหารของ Westminster Kingsway College โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๕๐ คนจากวงการต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน ธุรกิจอาหาร การท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และนักเขียนจากวงการอาหารในลอนดอนและสหราชอาณาจักร

ในโอกาสนี้ นาง Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบดูแลเอเชียแปซิฟิก ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงลอนดอนในการจัดงานครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเบื้องต้น และชื่นชมความร่วมมือที่ได้ริเริ่มขึ้นกับ Westminster Kingsway College อันเป็นสถาบันอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ดังเห็นได้จากผลผลิตของสถาบันที่ได้กลายเป็นพ่อครัว/แม่ครัวมืออาชีพที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ที่สำคัญคือสามารถเป็นสะพานเชื่อมต่อและยึดโยงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านวัฒนธรรมอาหารอันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคประชาชน

ภายในงานเทศกาลอาหารอาเซียน ยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองของอินโดนีเซีย เมียนมา และไทย รวมทั้งนาฏศิลป์พื้นเมืองของมาเลเซีย และการขับกล่อมเพลงสากลจากวงดนตรีของฟิลิปปินส์ ตลอดจนการจัดแสดงงานหัตถกรรมและการนำเสนออาหารว่างพื้นเมืองและเครื่องดื่มของประเทศสมาชิกอาเซียนให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองด้วย อาทิ เบียร์และเหล้ารัมจากลาว เบียร์เวียดนาม ไวน์ เบียร์ ทองม้วนและถั่วเคลือบปรุงรสจากไทย กาแฟและขนมเค้กจากอินโดนีเซีย เครื่องดื่มชอคโกแลตและมะม่วงอบแห้งจากฟิลิปปินส์ ข้าวเกรียบกุ้งจากบรูไน กล้วยฉาบจากมาเลเซีย คุกกี้และเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากกัมพูชา อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเครื่องบริโภคที่ได้มาตรฐานสากลจากสมาชิกอาเซียนทุกประเทศด้วย