เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พร้อมด้วยประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบพระไตรปิฎก ณ หอสมุดแห่งชาติบริติช News

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พร้อมด้วยประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบพระไตรปิฎก ณ หอสมุดแห่งชาติบริติช

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ และภริยา ได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบพระไตรปิฎก โดยท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล และคณะ ณ หอสมุดแห่งชาติบริติช จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน พ.ศ. 2548 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562 ชุด 40 เล่ม (2) พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) พ.ศ. 2559 ชุด 40 เล่ม และ (๓) พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ) พ.ศ. 2559 ชุด 40 เล่ม พระไตรปิฎกดังกล่าวจัดพิมพ์โดยมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล เพื่อมอบเป็นการเฉพาะแก่หอสมุดแห่งชาติบริติช ตามที่นาย Roly Keating ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร หอสมุดแห่งชาติบริติชได้ขอความอนุเคราะห์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ประสานงานให้ได้มาซึ่งพระไตรปิฎกชุดสำคัญยิ่งนี้เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นที่หอสมุดแห่งชาติบริติช ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 และเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของหอสมุดแห่งชาติบริติชเป็นการถาวรเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาของสังคมบริติชในอนาคตต่อไป