เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๓๐ ปี การเปิดขายกองทุน Aberdeen New Thai Investment Trust ที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒  News

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๓๐ ปี การเปิดขายกองทุน Aberdeen New Thai Investment Trust ที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงลอนดอน เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๓๐ ปี การเปิดขายกองทุน Aberdeen New Thai Investment Trust ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ พร้อมกับนาย Nicolas Smith ประธานบริหารกองทุนฯ ได้รับเกียรติร่วมเป็นผู้แทนกดสัญญาณเปิดทำการตลาดหลักทรัพย์กรุงลอนดอนประจำวันที่ ๒๒ ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ ๓๐ ปี ที่บริษัท Aberdeen Standard Investments ได้จดทะเบียนตั้งกองทุน Aberdeen New Thai Investment Trust เพื่อระดมทุนในสหราชอาณาจักรและนำไปลงทุนในหลักทรัพยที่มีศักยภาพแนวหน้าของไทย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กองทุนดังกล่าวถือเป็นกองทุนเดียวในสหราชอาณาจักรที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของไทยในหลากหลายสาขาเป็นการเฉพาะ ปัจจุบันกองทุนฯ มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า ๑๒๐ ล้านปอนด์ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนตลอดช่วงที่ผ่านมารวมแล้วได้มากกว่า 1 ล้านปอนด์ จนได้รับการคัดเลือกเป็นกองทุนระดับ ๓ ดาวของ Morningstar Rating ของสหราชอาณาจักร
 
ในพิธีดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความเห็นกับผู้บริหารกองทุน นักธุรกิจ นักลงทุนหลักทรัพย์ และสื่อมวลชน รวมประมาณ ๓๐ ราย ที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณในความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย และแสดงความเชื่อมั่นที่กองทุนฯ จะสามารถบรรลุผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวต่อไปด้วย