สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ร่วมกับวัดพุทธปทีปและชุมชนไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร การสวดมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนา โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย คู่สมรสและครอบครัว พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน