ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาง Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชียและแปซิฟิก) ที่กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาง Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชียและแปซิฟิก) ที่กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร

เช้าวันนี้ (11 ก.ย.) เอกอัครราชทูต พิษณุ สุวรรณะชฎ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาง Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านเอเชียและแปซิฟิก) ที่กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่นาง Wheeler ได้รับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรและโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะสามารถร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์ที่มีรากฐานที่ดีอยู่แล้วให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่สหราชอาณาจักรจะออกจาก EU ในอนาคตอันใกล้

ทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกันส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของทั้งสองประเทศมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการขยายการค้าการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างๆ กับประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งในปีหน้า (ค.ศ. 2020) ยังถือเป็นวาระโอกาสสำคัญที่ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ จะครบวาระ 165 ปี อันเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือระดมความคิดและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการวางรากฐานและเปิดหน้าใหม่ของความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน