ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. พิธีทางศาสนาในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและบรรพชาสามเณรจำนวน ๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว และพสกนิกรไทยในสหราชอาณาจักร จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมพิธี

๒. พิธีถวายพระพรชัยมงคลในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย กรุงลอนดอน 
โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร และกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ


ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร สามารถร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒