ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปส่งนาย Dominic Raab รมว. กต. คนใหม่ ในการเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) ครั้งที่ ๕๒ News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปส่งนาย Dominic Raab รมว. กต. คนใหม่ ในการเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) ครั้งที่ ๕๒

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้ไปส่งนาย Dominic Raab รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) ครั้งที่ ๕๒ ในฐานะแขกของประธานอาเซียน การเดินทางไปประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศครั้งแรกของนาย Dominic Raab หลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร อันสะท้อนให้เห็นอย่างดีถึงความสำคัญที่สหราชอาณาจักรให้แก่ไทยและอาเซียนและการดำเนินการตามนโยบาย Global Britain ที่แข็งขัน ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่ก้าวหน้าของความสัมพันธ์ไทย - สหราชอาณาจักร และโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้านในช่วงที่อังกฤษกำลังจะมีความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักร ตลอดจนของประชาชนทั้งสองฝ่าย