ข่าวเด่น : น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒

เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไทยสีเหลืองเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล  
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในอังกฤษ โดยมีข้าราชการ ทีมประเทศไทยและครอบครัว เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารที่ทำการ เพื่อให้ผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ และ Friends of Thailand ทั่วสหราชอาณาจักร สามารถร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑ ก.ค. – ๔ ส.ค. ๒๕๖๒
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมสนองแนวพระราชดำริ "จิตอาสา" ของทีมประเทศไทยและครอบครัว ตลอดจนสมาชิกชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรโดยจัดคอนเสิร์ตการกุศลโดยวงขับร้องประสานเสียงสวนพลูที่โบสถ์เซ็นต์ลุค กรุงลอนดอน เพื่อหารายได้มอบให้แก่องค์กรสตรี ๓ แห่งในสหราชอาณาจักรเพื่อนำไปใช้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กด้อยโอกาส ซึ่งสมาแล้วิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างแข็งขันในทุกเรื่อง เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง โดยสามารถระดมเงินบริจาคให้แก่องค์กรสตรีทั้งสามดังกล่าวได้กว่า ๗,๐๐๐ ปอนด์