สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี News

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิ.ย. ๒๕๖๒) โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้น ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย กรุงลอนดอน โดยมีข้าราชการ ทีมประเทศไทยและครอบครัว เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และได้จัดพิธีทางศาสนาในช่วงเย็น ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยมีพสกนิกรไทยในสหราชอาณาจักรจำนวนประมาณ ๙๐ คน เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์ ๘ รูป ร่วมเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ  ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร สามารถร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒