เอกอัครราชทูตฯ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดห้องทดลอง SCG Advanced Materials Laboratory ที่ Begbroke Science Park โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด News

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดห้องทดลอง SCG Advanced Materials Laboratory ที่ Begbroke Science Park โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดห้องทดลอง SCG Advanced Materials Laboratory ที่ Begbroke Science Park มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ กับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยมีห้องทดลอง ๒ ห้องที่ปลอดภัยและทันสมัย สามารถผลิต CIERRA® วัสดุเคลือบฟิล์มถนอมอาหารที่ทนความยับและรักษาสิ่งแวดล้อมในปริมาณทดลอง และสามารถต่อยอดการผลิตเพื่อการพาณิชย์ต่อไปในอนาคต                

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตพิษณุ ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือระหว่าง SCG Chemicals Co.,Ltd. กับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด จนถึงปี ๒๕๖๘ เพื่อการค้นคว้าพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจและอนาคตของมนุษยชาติต่อไป

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท SCG และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดถือเป็นแม่แบบสำคัญของธุรกิจไทยที่ตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาไปสู่ธุรกิจระดับโลกผ่านงานด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมทั้งวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ตระหนักรู้อย่างแจ้งชัดว่า สหราชอาณาจักรยังคงเป็นแหล่งของสรรพวิทยาการที่ก้าวหน้าระดับโลกที่ประเทศไทยสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งมีนักวิจัยระดับคุณภาพที่พร้อมสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนขอร่วมชื่นชมในวิสัยทัศน์ดังกล่าวและความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในระดับโลกของสหราชอาณาจักรเช่นมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังพร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานให้แก่ภาคธุรกิจไทยที่มีความสนใจ และต้องการเข้าถึงแหล่งวิทยาการด้าน R&D ให้แก่ทุกธุรกิจไทยที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น Thailand 4.0 อย่างสมภาคภูมิ