ข่าวเด่น : **งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน**  News

ข่าวเด่น : **งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน**

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนและชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ เรื่อง Ramen-Teh ของสิงคโปร์ ที่ Brunei Gallery, SOAS โดยมีผู้เข้าร่วมงานร่วม ๒๐๐ คน กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ SOAS, University of London เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนและเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน