ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพีธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพีธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้อง Nine Kings Suite โรงแรม Royal Lancaster กรุงลอนดอน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยกว่า ๓๘๐ คน ซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร อาทิ กลุ่มนักเรียนไทย ภาคเอกชนไทย วัดไทย สมาคม Anglo-Thai Society และกลุ่มในหลวงในดวงใจแห่งสหราชอาณาจักร มาร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเวลาเดียวกันกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใประเทศไทยไปด้วยความปิติยินดี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในบริเวณงานฯ