ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธาน และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร มาร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน  

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธาน และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร มาร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน