ข่าวเด่น :  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยในสหราชอาณาจักร จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบบริเวณวัดฯ