ประกาศการจัดซื้อ : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ Bulletin

ประกาศการจัดซื้อ : ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒