ประกาศการจัดซื้อ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต โดยวิธีการขายทอดตลาด Bulletin

ประกาศการจัดซื้อ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต โดยวิธีการขายทอดตลาด