ประกาศการจัดซื้อ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด Bulletin

ประกาศการจัดซื้อ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด