ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล Bulletin

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการกงสุล

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะเปิดรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ๑ ตำแหน่ง (อัตราชั่วคราว) เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายกงสุลเป็นเวลา ๑ ปี ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

- คุณลักษณะ : มีใจรักงานบริการ มีอัธยาศัยไมตรี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน 

                      สามารถปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดและนอกเวลาทำการปกติได้  และไม่มีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ

                      - ผู้สมัครเพศชายสัญชาติไทยต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีหลักฐานมาแสดง

- ภาษา : สามารถอ่าน เขียน และสื่อสาร ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- คอมพิวเตอร์ : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

๒. ลักษณะงาน

- ให้บริการด้านงานกงสุลแก่ประชาชน โดยเฉพาะงานตรวจลงตรา และงานทะเบียนราษฎร์

- ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. อัตราค่าจ้าง

๑,๕๕๐.- ปอนด์/เดือน

๔. การสมัคร

- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัวได้ที่ E-mail: csinfo@thaiembassyuk.org.uk (โปรดระบุชื่อเรื่อง: Application for Consular Assistant) 

-  กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทราบเพื่อนัดเวลาสัมภาษณ์ต่อไป

- สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๗๙๑ ๘๖๕ ๑๗๒๐

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (.docx)  - ใช้ฟอนท์ TH Sarabun New

คลิกเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม

Public announcement in English