กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง/แผนที่ โทรศัพท์ อีเมล์

Royal Thai Embassy
Rua de Alcolena 12,

Restelo, 1400-005,
Lisboa, PORTUGALTel. (351) 21 301 4848
VOIP: 541502
Fax. (351) 21 301 8181


E-mail : rte.lisbon@gmail.com  thai.lis@mail.telepac.pt 
Website : http://www.thaiembassy.org/lisbon

Facebook: http//www.facebook.com/rte.lisbon 
Office Hours :Monday - Friday 09.00 - 12.30 hrs. and 13.30 - 17.00 hrs.
Visa and Consular section : 09.30 - 11.30 hrs. and 13.30 - 16.30 hrs.