กระทรวงการต่างประเทศ

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองปอร์โต // Honorary Thai Consulate in Porto

Honorary Thai Consulate in Porto

Estrada Ext. Circunvalacao, 12252

4460-282 SEHORA DA HORA

Tel. 229 579 190

Fax 229 533 233

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้