ข่าวเด่น : หมายเลขโทรศัพท์ Hotline เพื่อบริการคนไทย News

ข่าวเด่น : หมายเลขโทรศัพท์ Hotline เพื่อบริการคนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) สำหรับบริการคนไทยในโปรตุเกส  ได้แก่ (+351) 96 435 9150 และ 96 877 1843