เศรษฐกิจและธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจโปรตุเกส : รัฐบาลโปรตุเกสระดมเงินได้กว่า 580 ล้านยูโรจากการแปรรูปกิจการไปรษณีย์โปรตุเกส (CTT)

รัฐบาลโปรตุเกสระดมเงินได้กว่า 580 ล้านยูโรจากการแปรรูปกิจการไปรษณีย์โปรตุเกส (CTT)

โปรตุเกสประสบความสำเร็จจากการแปรรูปกิจการ (privatization) บริษัทไปรษณีย์โปรตุเกส (Correios de Portugal - CTT) จากการเปิดขายหุ้นแก่บุึึคคลทั่วไป (IPO) สร้างรายได้ให้รัฐบาลโปรตุเกสประมาณ 580 ล้านยูโร หรือประมาณ 35,700 ล้านบาท จากราคาขาย 5.52 ยูโรต่อหุ้น

CTT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โปรตุเกสวันที่ 5 ธันวาคม 2013 ราคาเพิ่มสูงขึ้นจากราคาขาย 7% และยังเป็นหุ้นที่เข้าซื้อขายตัวแรกในรอบ 5 ปีด้วย

รัฐบาลโปรตุเกสยังถือหุ้นใน CTT 30% ส่วน 70% ของหุ้นที่เหลือ หรือเท่ากับ 105 ล้านหุ้น เปิดขายแก่บุคคลทั่วไป พนักงาน CTT และนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ ทั้งนี้ นาย Francisco de Lacerda CEO ของ CTT ระบุว่า มีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศสนใจซื้อหุ้น CTT สัดส่วน 43% อาทิ Goldman Sachs จากสหรัฐฯ Deutsche Bank จากเยอรมนี และสถาบันการเงินจากอังกฤษ เป็นต้น

นักวิเคราะห์ระบุว่า ความต้องการซื้อหุ้น IPO ของ CTT มีสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึง 7 เท่า แม้นักลงทุนจะตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่องการลดความสำคัญของกิจการไปรษณีย์และการพึ่งพิงตลาดโปรตุเกสที่มีขนาดเล็ก แต่การได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางโปรตุเกสให้ CTT สามารถบริการด้านการเงินได้ เป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนสนใจหุ้น CTT

การแปรรูป CTT เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก Troika (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สหภาพยุโรป และธนาคารกลางยุโรป) ซึ่งกำหนดให้รัฐบาลโปรตุเกสแปรรูปกิจการของรัฐต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ขายหุ้่นกิจการบริษัทพลังงาน EDP โครงข่ายจ่ายไฟฟ้า REN และการท่าอากาศยาน ANA แล้ว ขณะนี้ยังมีกิจการที่อยู่ระหว่างการหาผู้สนใจซื้อ คือ สายการบิน TAP Portugal 

ขณะนี้ โปรตุเกสสร้างรายได้จากการแปรรูปกิจการรัฐแล้่ว 6,400 ล้านยูโร หรือประมาณ 275,000 ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าหมายที่ Troika กำหนดให้โปรตุเกสต้องสร้างรายได้จากการแปรรูปกิจการ 5,500 ล้านยูโรภายในปี 2013

Photo courtesy of The Portugal News

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน

http://www.thaiembassy.org/lisbon

Facebook: http://www.facebook.com/rte.lisbon