กระทรวงการต่างประเทศ

เวลาทำการและวันหยุดราชการ

วันเปิดทำการ    : จันทร์-ศุกร์
เวลาเปิดทำการ  :  09:30 – 12:30 น.
                           14:00 – 17:30 น.

 

วันหยุดราชการ

มกราคม 

วันพฤหัสบดี ที่1 : หยุดวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่19 : หยุดวันมาฆบูชา

เมษายน

วันจันทร์ ที่ 8 : หยุดวันจักรี

วันศุกร์ที่ ที่19 : Good Friday

พฤษภาคม

วันพุธ ที่ 1 : วันแรงงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 9 : วันพืชมงคล

วันจันทร์ ที่ 20 : วันวิสาขบูชา

กรกฎาคม

วันอังคาร ที่ 16 : วันอาสาฬหบูชา

วันพุธ ที่ 17 : วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ ที่ 29 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

สิงหาคม

วันจันทร์ ที่12 : วันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 30 : Santa Rosa De Lima

ตุลาคม

วันอังคาร ที่ 8 : Battle of Angamos

วันจันทร์ ที่ 14 : วันประชาธิปไตย วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันพุธ ที่ 23 : วันปิยมหาราช

พฤศจิกายน

วันศุกร์ ที่ 1 : All Saints'Day

ธันวาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 5 : วันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 10 : วันรัฐธรรมนูญ

วันพุธ ที่ 25 : วันคริสมาส

วันอังคาร ที่ 31 : วันสิ้นปี